CORONA VIRUS

DE PRAKTIJK IS VANAF 27 APRIL WEER GEOPEND VOOR REGULIEREN MONDZORG.

ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN BEN IK BEREIKBAAR OP TELNR 06 22 466 953. ER ZAL DAN IN OVERLEG NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING WORDEN GEZOCHT.

 

Er zijn meerdere coronabesmettingen in Nederland. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid. Wij volgen de berichtgeving van het RIVM op de voet en staan in nauw contact met instanties zoals het ministerie van VWS, de IGJ en de afdeling Infectiepreventie van ACTA, zodat wij tandartsen en andere (mond)zorgverleners direct kunnen informeren als de situatie wijzigt.

Advies om niet-spoedeisende mondzorg op te schorten

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Wat is een spoedgeval?

Als je plotseling last krijgt van pijn, een ontsteking of zwelling in je mond of door een ongeval een tand breekt of verliest, noemen we dat een spoedgeval. Bel dan altijd eerst de tandarts voor overleg, ook als je verkoudheidsklachten hebt of (mogelijk) besmet bent met het coronavirus.

Goede handhygiëne is van belang

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:

1. Schud geen handen

2. Was je handen regelmatig met zeep; ook goed tussen je vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima

3. Raak je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

4. Nies of hoest in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

Publieksinformatienummer

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.