CORONA VIRUS

De praktijk is geopend volgens de reguliere openingstijden.

Er zijn meerdere coronabesmettingen in Nederland. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid. Wij volgen de berichtgeving van het RIVM op de voet en staan in nauw contact met instanties zoals het ministerie van VWS, de IGJ en de afdeling Infectiepreventie van ACTA, zodat wij tandartsen en andere (mond)zorgverleners direct kunnen informeren als de situatie wijzigt.

Goede handhygiëne is van belang

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:

1. Schud geen handen

2. Was je handen regelmatig met zeep; ook goed tussen je vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima

3. Raak je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

4. Nies of hoest in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

Publieksinformatienummer

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.